پنل های گچی

این پل های گچی نمای بسیار زیبایی به محیط شما میدن،چراکه هیچ قسمتی از اونها بیرون قرار نمیگیره و توکار هستند.

استفاده از این پنل ها میتونه نمای زیبایی به راهرو ها،حال و پذیرایی یا حتی محیط کار شما بده.

اسکرول به بالا