صفرتا صد برق ساختمان هوشمند:

پیشرفت تکنولوژی در همه عرصه های زندگی تحول ایجاد کرده است. تاثیر تکنولوژی های جدید را می توان در خانه ها هم دید. در اغلب ساختمان های مسکونی انواع لوازم برقی هوشمند جای وسایل برقی قدیمی را گرفته اند. برای استفاده از این لوازم لازم است تا سیم کشی برق ساختمان به صورت درست و اصولی کار شده باشد. در گذشته سیم کشی ساختمان به پیچیدگی امروز نبود. لوله کشی برق، کابل کشی و سیم کشی پایه سرویس های برق رسانی به ساختمان بودند هنوز هم کم و بیش ماجرا به همین صورت است ولی نحوه اجرای کار و طریقه نصب سیستم های هوشمند بسیار متفاوت از سیم کشی برق سنتی است.

اسکرول به بالا