پروژه واقع در خمینی شهر در حال اماده سازی روشنائی محوطه ان به صورت هوشمند توسط ارسلان الکتریک

اسکرول به بالا