نورمخفی پشت فلکسی
💎اجرائی نور مخفی در سایزهای بزرگ که میشود از ان برای واریسول یا ورق پاکسی و با طراحی روی ان استفاده کرد.

اسکرول به بالا