آلودگی نوری

منظور از آلودگی نوری وجود نورهای مصنوعی بیش از حد در محیطه که با استفاده زیاد ، تابش غلط یا مختل کننده بیشتر میشن .در این پدیده انرژی زیادی به هدر میره و روشنایی بیش از حد منبع نوری باعث ناراحتی شخص میشه . انواع آلودگی نوری _روشنایی بیش از حد با چراغ محوطه : …

آلودگی نوری ادامه مطلب »