دوربین هوشمند کودک .کنترل اتاق کودک با تجهیزات خانه هوشمند
سنسورهای حرکتی وسایر ابزارهای هوشمند ویکپارچه بودن آن.
امکان انتقال تصویر از طریق وای فای
به راحتی میتواند با دستگاه های ضبطNvrست شود
تصویر هم بر روی پنل هوشمند وگوشی شخصی فرد باشد
امنیت موجود در دوربین کودک حتی شخصی که پسورد دوربین راداشته باشه باشد بازهم نمیتواند تصویر دوربین را داشته باشه وتنها شخصی که اولین بار دوربین را نصب کرده اجازه دسترسی به دوربین را به شخص دیگر می دهد..

دوربین هوشمند مخصوص اتاق کودک